கால்கரியில் வீட்டு விலைகள் அதிகரிப்பு

By: 600001 On: Sep 7, 2023, 4:05 PM

 

கால்கரியில் மலிவு விலையில் வீடு வாங்க விரும்புபவர்களுக்கு ஏமாற்றம்தான். ஏனெனில் நகரில் வீடுகளின் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வருகிறது. கால்கரி வீட்டுவசதி தேவைகள் மதிப்பீட்டு அறிக்கையும் கால்கரியின் வீட்டு நெருக்கடி விலைவாசி உயர்வால் மோசமாகி வருகிறது என்று கூறுகிறது.

இந்த அறிக்கையின்படி, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் தனி வீடு வாங்குவதற்கான செலவு 37 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. வீட்டை வாங்குவதற்கு ஆண்டுக்கு $156,000 தேவைப்படுகிறது. 2023 இல் சராசரி வாடகைக்கு குறைந்தபட்சம் $84,000 தேவை. 2022ல் இது $67,000 ஆக இருந்தது. அறிக்கையின்படி, 2021 இல் வீடுகள் தேவைப்படும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 84,600 ஆக இருந்தது.