புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியில் மற்ற நாடுகளை விட கனடா முன்னேற வேண்டும்: எரிசக்தி அமைச்சர்

By: 600001 On: Oct 26, 2023, 1:45 PM

 

எரிசக்தி அமைச்சர் ஜொனாதன் வில்கின்சன், கனடாவை புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மையமாக மாற்றும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக மத்திய அரசு திட்டங்களை விரைவாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஏழு ஆண்டுகளில் அனைத்து புதைபடிவ எரிபொருட்களுக்கான தேவை உச்சத்தை எட்டும் என்று அவர் கணித்துள்ளார்.புதிய காலநிலை தொடர்பான கொள்கைகள் செயல்படுத்தப்படாவிட்டாலும், தற்போதுள்ள எண்ணெய், எரிவாயு மற்றும் நிலக்கரிக்கான தேவை 2030-க்குள் உச்சத்தை எட்டும் என்று செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்ட சர்வதேச எரிசக்தி அமைப்பின் வருடாந்திரக் கண்ணோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.