கனடாவில் எலிகள் அதிகம் உள்ள நகரம் டொராண்டோ

By: 600001 On: Nov 1, 2023, 1:40 PM

 

தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக, கனடாவில் அதிக எலிகள் உள்ள நகரமாக டொராண்டோ பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஒர்கின் கனடா என்ற பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட புதிய பட்டியலில் கொறித்துண்ணிகளின் தொல்லைக்காக டொராண்டோ முதலிடம் பிடித்துள்ளது. கொறித்துண்ணிகள் அதிகம் உள்ள முதல் 25 நகரங்களின் பட்டியலை Orkin Canada தயாரித்துள்ளது.டொராண்டோவைத் தொடர்ந்து வான்கூவர், பர்னபி, கெலோனா மற்றும் மிசிசாகா ஆகியவை முதல் ஐந்து இடங்களில் உள்ளன. ஆகஸ்ட் 1, 2021 முதல் ஜூலை 31, 2022 வரை Orkin கனடா நடத்திய வணிக மற்றும் குடியிருப்பு கொறித்துண்ணிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.கொறித்துண்ணிகளின் தொல்லையைத் தடுக்க, நிறுவனம் சுவர்களில் விரிசல் மற்றும் துளைகளை மூடுவதற்கும், ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகளில் வானிலை அகற்றுவதற்கும் பரிந்துரைக்கிறது. புதர்களை வீட்டின் வெளிப்புற சுவர்களில் இருந்து ஒரு மீட்டர் தொலைவில் வைக்க வேண்டும். குப்பைகள் மற்றும் பழைய உணவுகளையும் வீட்டிலிருந்து அகற்ற வேண்டும்.

எலிகள் அதிகம் உள்ள 10 நகரங்கள்

.டொராண்டோ
.வான்கூவர்
.பர்னபி
.கெலோவ்னா
.மிசிசாகா
.ரிச்மண்ட்
.விக்டோரியா
.ஒட்டாவா
.ஸ்கார்பரோ
.மோங்க்டன்