கனடா முழுவதும் சொத்து வரி அதிகரித்து வருகிறது

By: 600001 On: Jan 12, 2024, 12:58 PM

 

புதிய ஆண்டில் கனடா முழுவதும் உள்ள நகரங்களில் சொத்து வரிகள் அதிகரிக்கின்றன. பணவீக்கம், அதிக வட்டி விகிதங்கள், சிதைந்து வரும் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகளுக்கான அதிக தேவை ஆகியவற்றை சமாளிக்கும் வகையில், பெரும்பாலான நகராட்சிகள் இந்த ஆண்டு சொத்து வரி உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளன. மாண்ட்ரீலில், சுமார் ஐந்து சதவீதம் சொத்து வரி உயர்வு முன்மொழியப்பட்டது. இது 13 ஆண்டுகளில் இல்லாத மிகப்பெரிய அதிகரிப்பாகும்.வான்கூவர் 7.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ஹாலிஃபாக்ஸில், சுமார் 10 சதவீதம் அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டொராண்டோவின் வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் சொத்து வரி 10.5 சதவீதம் உயர்த்தப்பட உள்ளது. ஆனால், வரவிருக்கும் அகதிகளின் வருகையை ஆதரிப்பதற்காக மத்திய அரசு $250 மில்லியன் செலவழிக்காவிட்டால் அது 16.5 சதவீதமாக உயரும் என டொராண்டோ மேயர் ஒலிவியா சோவ் எச்சரித்துள்ளார்.