பிப்ரவரியில் வீட்டு விற்பனை 23% உயர்ந்தது

By: 600001 On: Mar 2, 2024, 5:13 PM

 

பிப்ரவரி மாதத்தில் கல்கர்ரி ரியல் எஸ்டேட் வாரியம் (CREB) 23 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. உயர் பட்டியல்கள் அதிகமாக இருந்ததால் வீட்டு விற்பனை உயரும். புதிய பட்டியல்கள் 13.6 சதவீதம் உயர்ந்து 2,711 ஆக உயர்ந்தன. இதற்கிடையில், சரக்கு கடந்த ஆண்டை விட 14 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக குறைந்தது.

நகரம் முழுவதும் வீட்டு விற்பனை 2,135 அலகுகள் என்று வாரியம் கூறுகிறது. முந்தைய ஆண்டில் அனைத்து வகையான வீடுகளின் பெஞ்ச்மார்க் விலை 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளது, 585,000 டாலர்.