பாங்க் ஆஃப் கனடா முக்கிய வட்டி விகிதத்தை ஐந்து சதவீதத்தில் வைத்திருக்கிறது; குறைக்க முடிவு

By: 600001 On: Apr 11, 2024, 5:12 PM

 

பாங்க் ஆஃப் கனடா விரைவில் முக்கிய வட்டி விகிதங்களை குறைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக கவர்னர் டிஃப் மெக்லெம் தெரிவித்தார். இப்போது வட்டி விகிதத்தை நிலையானதாக வைத்திருக்க முடிவு செய்து வங்கி தனது நிலையை அறிவித்துள்ளது. ஜூன் 5 அறிவிப்பில் முக்கிய வட்டி விகிதக் குறைப்பு சாத்தியமாகும். கனடா வங்கி புதன்கிழமை ஐந்து சதவீத வட்டி விகிதங்களை நிறுத்தி வைத்தது, மேலும் வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்க தேவையான பொருளாதார நிலைமைகளைப் பார்க்கத் தொடங்குவதாக மெக்லெம் கூறினார்.