'ஹலால் அடமானங்களை' சோதிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது

By: 600001 On: Apr 18, 2024, 5:04 PM

'ஹலால் அடமானங்கள்' போன்ற மாற்று நிதியுதவி தயாரிப்புகளுக்கான அணுகலை விரிவுபடுத்துவதற்கான புதிய நடவடிக்கைகளை சோதிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. லிபரல் அரசாங்கம் ஏற்கனவே நிதி சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் பல்வேறு சமூகங்களுடன் ஆலோசனைகளை தொடங்கியுள்ளது. வீடு வாங்க விரும்பும் அனைத்து கனேடியர்களின் தேவைகளையும் கூட்டாட்சிக் கொள்கைகள் எவ்வாறு சிறப்பாக ஆதரிக்க முடியும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இது உதவுவதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

கனடாவில் உள்ள சில நிதி நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே இஸ்லாமிய-இணக்க அடமானங்களை வழங்குகின்றன, இருப்பினும் கனடாவின் பெரிய ஐந்து வங்கிகள் தற்போது அவற்றை வழங்கவில்லை. வட்டி மூலம் கிடைக்கும் லாபம் இஸ்லாமிய நம்பிக்கையில் நியாயமற்றதாக கருதப்படுகிறது.

யூத மதமும் கிறிஸ்தவமும் வட்டியை பாவமாக கருதுகின்றன. இருப்பினும், இஸ்லாமிய நாடுகளில் செயல்படும் நிதி நிறுவனங்கள் அடமானங்கள் மற்றும் பாரம்பரிய வட்டி செலுத்துவதைத் தவிர்க்கும் கடன் தயாரிப்புகளால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.