இன்று உலக தைராய்டு தினம்

By: 600001 On: May 25, 2024, 2:52 PM

 

இன்று மே 25 உலக தைராய்டு தினம். தைராய்டு சுரப்பி என்பது உடலின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.   தைராய்டு சுரப்பியின் செயலிழப்பு காரணமாக இரத்தத்தில் தைராய்டு ஹார்மோன் அளவு மிகக் குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கலாம். ஹைப்போ தைராய்டிசம் என்பது தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்தி குறையும் நிலை. ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்பது தைராய்டு சுரப்பி தேவைக்கு அதிகமான ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யும் நிலை. 

தைராய்டு பிரச்சனைகளின் அறிகுறிகளில் கழுத்து வீக்கம், கட்டியான தோற்றம், கரகரப்பு, தசை வலி, எடை அதிகரிப்பு (ஹைப்போ தைராய்டிசம்) அல்லது எடை இழப்பு (ஹைப்பர் தைராய்டிசம்), பதட்டம், மனச்சோர்வு மற்றும் முடி உதிர்தல் ஆகியவை அடங்கும்.