புத்திசாலி கோழி; பிசியைச் சேர்ந்த லேசி என்ற கோழி உலக சாதனை படைத்துள்ளது

By: 600001 On: Jul 4, 2024, 5:15 PM

 

பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவின் கேப்ரியோலா தீவைச் சேர்ந்த லேசி என்ற கோழி உலக சாதனை படைத்துள்ளது. மற்ற கோழிகளைப் போலல்லாமல், லேசி மிகவும் புத்திசாலி மற்றும் புத்திசாலி. லேசி வெவ்வேறு எண்கள், வண்ணங்கள் மற்றும் எழுத்துக்களை அடையாளம் காண முடியும். உலக சாதனையை வெல்வதற்கு லேசி ஆறு எழுத்துக்கள், எண்கள் மற்றும் வண்ணங்களை சரியாக அடையாளம் கண்டுள்ளார். லேசி இதற்கு ஒரு நிமிடம் எடுத்துக் கொண்டார்.

லேசி கால்நடை மருத்துவர் எமிலி கேரிங்டனுக்கு சொந்தமானது. கோழிகள் உண்மையில் புத்திசாலிகள் என்கிறார் எமிலி. எண்கள், எழுத்துக்கள் மற்றும் வண்ணங்களை அடையாளம் காண ஐந்து வருடங்கள் கோழிகளுக்கு பயிற்சி அளித்ததாக எமிலி கூறுகிறார். கோழிகள் தேர்வு செய்யச் சொல்லப்பட்ட எண்கள், எழுத்துக்கள் மற்றும் வண்ணங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து வருவதாகவும், அது சரியான பயிற்சியால் மட்டுமே சாத்தியம் என்றும் எமிலி கூறினார்.

எமிலி பயிற்சி பெற்ற அனைத்து கோழிகளும் உலக சாதனை முயற்சியில் பங்கேற்றன. ஆனால் இதில் எல்லாவற்றையும் சரியாக தேர்ந்தெடுத்து உலக சாதனையில் இடம் பிடித்தவர் லேசி.